Bewust aandachtig in het Nu, leven vanuit je persoonlijke waarden. 

Strandbild Wasser Ostsee
Mindfulness/ Aandachtgerichte behandelwijze

Wat is mindfulness? Mindfulness is gericht op het ontwikkelen van een andere houding tegenover lichamelijke, geestelijke en emotionele klachten.

Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft aandachttraining, aandacht voor lichamelijke, geestelijke en emotionele reacties en aandacht voor het Nu.
De tweede component is een nieuwsgierige en accepterende houding tegenover hetgeen je ervaart. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.

Mindfulness kan worden aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: meditatie gericht op de ademhaling, meditatie gericht op lichamelijke gewaarwordingen, yogahoudingen en aandacht. Centraal in deze toepassing van mindfulness staat dat men oude, ingesleten en automatische gewoonten leert herkennen als ze zich voordoen en de aandacht richt op de emotionele lading bij het patroon. Hierdoor ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen, te voelen en te denken..

Vanuit mijn eigen meditatie ervaring en mijn ervaring als docente en therapeute zijnde heb ik gekozen voor een andere, meer eigen behandelwijze die naar mijn mening meer recht doet aan de wortels van de Mindfulness. Naast een open milde en aandachtige houding en zelfacceptatie streef ik naar meer inzicht en bewustzijn. Voordat je gaat accepteren wat er plaatsvindt is het noodzakelijk eerst te onderzoeken, waarom iets gebeurt, of je er iets aan kunt of wilt doen of dat je het moet gaan accepteren.

ACT

ACT is simpel gezegd een combinatie van denk – gedragspatronen met mindfulness, bij deze behandelwijze wordt ervan uit gegaan dat het menselijk leven momenten zal kennen waarin men lijdt, hoe je ermee omgaat is de kunst. Wat je niet kunt veranderen zal je moeten accepteren. Doe je dit niet dan vergroot je zelf het lijden. Ook voor deze vorm van therapie geldt, dat we eerst gaan kijken of je aan acceptatie toe bent of aan verandering die ook daadwerkelijk toegepast kan worden.