Healing voor energie, vitaliteit, balans, inzicht en helderheid.

The Four Elements

Helen door natuurgerichte zorg

De kern van natuurgeneeskunde is healing. Healing betekent helen, d.m.v. therapie help je mensen weer te helen, in balans te zijn. Binnen de natuurgeneeskunde bezien we de mens dan ook lichamelijk, geestelijk en emotioneel als een eenheid en behandelen we ook op al deze niveaus.

Ik heb de naam van mijn praktijk niet voor niets gekozen, een bergkristal staat voor;

  • Duidelijkheid
  • Helderheid
  • Positiviteit
  • Zuiverheid
  • Doorstroming van energie
  • Stimulering op alle vlakken
  • Inzicht
  • Balans

Als we lichamelijk, geestelijk of emotioneel uit balans zijn, kan de levensenergie niet vrij door ons lichaam stromen: ons energie-systeem functioneert dan niet zoals het hoort. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om blokkades die ontstaan zijn door het niet (voldoende) verwerken van emoties en andere (negatieve) ervaringen. Door deze blokkades in onze energiestroom kunnen we b.v. ziek worden.

Maar deze blokkades kunnen bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van puur lichamelijke kwetsuren (verwondingen). Toch kun je zelden de onderlinge invloed van lichaam, geest en emotie van elkaar loskoppelen. Daarom gaan we binnen de natuurgerichte zorg van de hele mens uit, dit wordt holisme genoemd.

Ook al ben je ziek, hoe je er geestelijk en emotioneel mee omgaat is van groot belang, omgekeerd kun je van negatieve gedachten ook ziek worden! Denk maar aan de oude spreekwoorden “te veel op je lever hebben”of “je gal spuwen” Maar ook als je de zenuwen hebt, voel je dat in je maag en darmen enzovoorts.

Blokkades kunnen op verschillende manieren en met verschillende behandelwijzen behandeld worden.

In overleg met u, afgestemd op uw situatie en wensen kunt u kiezen uit de verschillende behandelwijzen die ik aanbied.
Aura- en Chakrahealing

Bij healing werk ik altijd op lichamelijk, geestelijk en emotioneel niveau, daar ben ik in geschoold. Tijdens een healing oefen ik invloed uit op uw aura of chakra’s. De aura is het energieveld om ons heen, de chakra’s verdelen de energie eerlijk over het lichaam en de geest zodat we in balans kunnen functioneren. Op lichamelijk niveau oefent de energie bijvoorbeeld invloed uit op onze organen, hormonen en klieren.

De aura en chakra’s kunnen schoongemaakt worden, geactiveerd, gekalmeerd en in balans gebracht. Naast het feit dat problemen zich concentreren in bepaalde chakra’s, bestaat ook de mogelijkheid dat problemen zich in een bepaalde laag van de aura bevinden. Klachten kunnen zich lichamelijk uiten b.v. als pijn, maar ook geestelijk, bijvoorbeeld in de vorm van angsten, stress of depressie.

Clienten ervaren de healing positief. Zij voelen minder tot geen pijn en op zijn minst worden zij er zeer ontspannen door. Zij hebben meer energie en zien het leven en zichzelf meer positief. Op de langere termijn lijken zij vaak beter in balans, er is hen veel duidelijk geworden. Er is inzicht onstaan over het eigen gedrag en denken. Vaak hebben zij stappen kunnen en durven zetten waardoor hun leven positief veranderd is.Behandeling:

Tijdens het intake gesprek en het “scannen” kan onbalans opgespoord worden. De chakra’s transporteren de levensenergie door ons lichaam en tijdens het scannen kan bekeken worden welke chakra’s niet meer in balans zijn. Ze kunnen overactief zijn of juist onderactief.

Tijdens de eerste behandelingen concentreren we ons meestal op de doorstoom van het hele lichaam en het schoonmaken van het energiekanaal. In de vervolgbehandelingen wordt er extra aandacht besteed aan de specifieke probleemgebieden.

De healer gaat heel gericht helende energie sturen naar de plaatsen waar dat nodig is, m.a.w. bij de chakra’s of organen waar blokkades geconstateerd zijn. Soms kan het ook nodig zijn om bepaalde chakra’s meer te sluiten, omdat zij door overactiviteit voor klachten zorgen. De healer wijst eigenlijk de energiestroom van de client weer de weg en daarmee verhoogt de mogelijkheid tot vermindering van klachten of mogelijk het herstel hiervan. Waarna de client zelf weer verder kan.

Ik geef een voorbeeld ter verduidelijking; veel mensen hebben in onze maatschappij het gevoel dat ze alleen maar vanuit hun hoofd mogen leven of dat dit de enige manier van overleven is. De meeste energie gaat dus naar hun hoofd, dat wordt overactief en de rest krijgt te weinig energie. Minimaal ervaart men regelmatig hoofdpijn en “breekt het hoofd overal over”, blijft piekeren dus. Tijdens de healing ga ik de energie weer eerlijk verdelen, zodat men weer met beide benen op de grond staat, voldoende energie heeft en vol zelfvertrouwen zich kan uiten, met gebruikmaking van verstand en gevoel.