Multiracial Hands Making a Circle Together

Het voeren van therapeutische gesprekken kan steun geven in moeilijke periodes in het leven, waardoor het leven minder prettig geworden is en als gevolg daarvan emotionele en geestelijke klachten ontstaan zijn. Hierbij kunt u denken aan angst, stress, depressie e.d. Deze gevoelens kunnen het gevolg van bepaalde omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld relatieproblemen of ziekte. Maar soms is het voor de persoon zelf niet duidelijk waarom hij of zij zich zo voelt. Specifieke problemen waarbij de gesprekken een helpende hand kan bieden, zijn: depressie, angst, stress, overmatige boosheid,overdreven afhankelijkheid, rouw-,verliesverwerking en relatieproblemen.

Therapeutische gesprekken gaan soms gepaard met spitten onder de oppervlakte en praten over zaken die we in het dagelijks leven meestal wegdrukken. Hoewel het onrust brengt, kan het ook een opluchting zijn half weggestopte ideeën uit te spreken en op een positieve manier met gevoelens om te gaan.

Het doel van de gesprekken is u te helpen eigen antwoorden te vinden en meer greep op de dingen te krijgen, zodat u voortaan een eigen leven kan leiden en niet langer geleefd wordt. Verder helpt de gesprekstherapie u helderheid te scheppen in gedachten en gevoelens, zodat u beter eigen beslissingen kunt nemen of zelfs belangrijke veranderingen in uw leven kunt doorvoeren.

Gesprekstherapie pretendeert niet de oplossing voor alle menselijke problemen te zijn, maar het biedt wel de mogelijkheid om op verschillende manieren naar uw leven te kijken en te onderzoeken of er effectievere manieren te vinden zijn om met dingen om te gaan.