Toelichting van de werkvormen binnen de kindertherapie, kindercounseling of begeleiding voor kinderen.

Overzicht werkvormen

 • Creatieve toepassingen
 • Spel
 • Dansen
 • Sprookjes/verhalen
 • Gesprekken
 • Helpend gedrag
 • Ontspanning
 • Kids Skills
 • Matrix methode
 • Kinderyoga/Kindermeditatie
 • Mindfulness voor kinderen
 • Kinder NLP/ RET- Herstructureren
 • Kinder enneagram
 • ADHD coaching
 • Diverse spellen

Toelichting

Creatieve toepassingen

Voor kinderen kan het gemakkelijker zijn om zich te uiten op creatieve wijze, b.v. omdat ze niet met woorden kunnen uitleggen wat ze voelen, omdat ze nog te jong zijn, zich niet goed kunnen uiten, etc. Bovendien zijn kinderen vaak erg creatief. Tekenen, schilderen, kleien en schrijven kunnen o.a. mogelijk zijn.

Speltherapie-Dans-Drama

Het spel kan gebruikt worden om contact te leggen of om zaken bespreekbaar te maken dan al te verduidelijken. Er kan b.v. met poppen gespeeld worden of met lego. Het spel kan ook creatief zijn, meer gericht op toneel dan al op rollenspellen (drama) of er kan b.v. gedanst worden.

Sprookjes/verhalaen

Uw kind kan zelf verhalen of sprookjes bedenken of we gaan met een bestaand verhaal of sprookje werken dat van toepassing op de situatie van uw kind is.

Gesprek

Eigenlijk worden er tijdens het consult altijd wel gesprekken gevoerd, maar afhankelijk van het kind en de leeftijd kunnen dit langere of kortere gesprekken zijn. Soms gaat een kind er echt voor zitten, vaak vertelt het ook b.v. tijdens het spelen.

Helpend gedrag

Op een begrijpelijke en speelse wijze wordt er met het kind gewerkt aan gedrag dat als lastig ervaren wordt, er worden andere alternatieve gedragspatronen aangeboden.

Ontspanning

Kinderen leren ontspannen op een manier die begrijpelijk voor hen is.

Kids Skills

Kids Skills is een speelse, praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen worden geconfronteerd. Praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden. De 15 eenvoudige stappen waaruit de methode van Kids Skills bestaat maken duidelijk hoe je problemen in vaardigheden kunt omzetten.

Matrix methode

Uitgangspunt is de interne strategie die mensen zelf hebben ontwikkeld bij leren en emoties. Als problemen ontstaan, blijkt vaak dat die strategie niet werkt of zelfs het tegendeel bereikt wordt. Dan is het van belang deze strategie te vervangen en er één te vinden die beter, makkelijker en sneller werkt. De Matrixmethode gaat niet eindeloos op zoek naar de oorzaak van een probleem, maar werkt effectief en praktisch aan een oplossing.

Kinderyoga/ Kindermeditatie
Bij de kinderyoga wordt er speels gewerkt met de individuele behoefte en vraag van uw kind en de ontwikkeling die uw kind doormaakt. We gaan vooral uit van mogelijkheden van uw kind i.p.v. de eventuele beperkingen.

Er wordt aansluiting gezocht met de belevingswereld van uw kind, waardoor uw kind zijn eigen ruimte en grenzen leert ontdekken en respecteren.Zo kan uw kind positief omgaan met wie en hoe hij is, inclusief de eigen gevoeligheid.

Mindfulness voor kinderen
Kinderen leren weer op een heel andere manier dan volwassenen. Ik heb dan ook voor kinderen speciaal hun eigen methode ontwikkeld, die aansluit bij hun mogelijkheden en belevingswereld. Op speelse wijze maken zij kennis met begrippen als aandacht, concentratie, ademhaling, contact maken met je lichaam, ontspannen etc.

Binnenkort worden de andere werkvormen besproken, u kunt wel alvast contact opnemen voor nadere informatie.